Jump to content

ଗଉଁ ପାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଉଁ ପାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝି ପାରିବା; ମରଜି ପାଇବା — ୧. To divine a person's mind.
୨. କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିମାନର କାରଣ ଠଉରାଇବା — ୨. To guess the cause of a person's sullenness.