Jump to content

ଗଉଁ ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଉଁ ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

ଗର୍ବ ବା ଅଭିମାନରେ ତୁନି ହେବା — The be silent or sullen or sullen on account of pride or anger; to sulk.