ଗଏବ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଏବ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଆରବୀ - ଗାୟାବ୍; ଗୈବ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୋପନ କରିବା; ଲୋପ କରିବା — Causing disappearance; hushing up, concealing.

ବୈଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୁପ୍ତ —Hushed up; secret.