ଗଗଚ୍ଛବାଡ଼ିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଗଚ୍ଛବାଡ଼ିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଗୋବତ୍ସ)[ସମ୍ପାଦନା]

ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପ୍ରହାର; ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ — Sound thrashing or beating (as administerd to cows by the cuwherd).