ଗଛବାଣ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଛବାଣ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବୃକ୍ଷଆକୃତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିକ୍ରୀଡ଼ା

ବିଶେଷ —Fire-work in the shape of a standing tree which assumes the shape of a tree on fire when ignited.