ଗଛ କାଟିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଛ କାଟିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଶିଆଳମାନେ ତାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଖଜୁରି ଗଛ ବେକ ପାଖରେ ଛିଦ୍ର କରିବା — ୧. To tap a date-tree for juice.
୨. ଗଛକୁ ତଳରେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୂଳ ହାଣିବା — ୨. To fell a tree.