ଗଜମୁକୁତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଜମୁକୁତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଗ୍ରାମ୍ୟ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଜମୁକ୍ତା (ଦେଖ) - Gajamuktā (See)

ଗଜମୂକୂତା ଝୂମ୍ଫାମାଳ ଭୂପତି. ପ୍ରେମପଞ୍ଚାମୃତ