ଗଜରା ଦୁଧ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଜରା ଦୁଧ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ସଦ୍ୟ ପ୍ରସୂତା ଗାଭୀର ଦୁଗ୍ଧ — ୧. Milk of a newly-delivered cow.
୨. ସଦ୍ୟ ଦୁହାଁ ହୋଇଥିବା (ଫେଣଯୁକ୍ତ) ଦୁଧ — ୨. Newly-milched cow-milk with froth still apparent on the surface.