ଗଞ୍ଜାଖୋରି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଞ୍ଜାଖୋରି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷ ଗଞ୍ଜା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ — A habit of smoking hemp.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଞ୍ଜାଖୋର୍ସୁଲଭ; ଗଞ୍ଜାଖୋରର କପୋଳକଳ୍ପିତ (ଗାଳଗଳ୍ପ) — (unreal or fanciful story) Befitting a hemp-smoker; evoled from the brain of a hemp-smoker.