ଗଞ୍ଜାମୁଣି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଞ୍ଜାମୁଣି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ଝୁଲି ବା ମୁଣିରେ ଗଞ୍ଜାଇ ଓ ଚିଲମ ଆଦି ଗଞ୍ଜାଖୋରମାନେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି — A wallet in which 'Ganja' and its tube are kept.