ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚଲିମରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୂରାଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ତହଁରୁ ଧୂଆଁ ପିଇବା — To smoke Ganja.