ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଚିଲିମରେ ରଖି ତହିଁର ଧୁଆଁ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାମ ହାତର ଲେଡ଼ିରେ କିଛି ଗଞ୍ଜାଇ ରଖି ତାକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବିଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଟିପରେ ମଳିବା — To crush Ganja in the hollow of the left palm by the tip of the right thumb before smoking it.