ଗଡ଼ିଗଡ଼ିକା ଖେଳ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗଡ଼ିଗଡ଼ିକା ଖେଳ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଖେଳିବା ଏକପ୍ରକାର ଖେଳ — A short of play in which children go on rolling on the ground.