ଗଢ଼ାଗଢ଼ି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଗଢ଼ାଗଢ଼ି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ନିର୍ମାଣପ୍ରକ୍ରିୟା; କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ନିମନ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ — ୧. Building-operations.
୨. ଏନେକ ବସ୍ତୁ ୚ଢ଼ିବା କର୍ମ — ୨. The act of making many thing.