ଗୁଛା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଗୁଛା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)
  • (file)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଗୁଚ୍ଛ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୁନ୍ଥା; ଗ୍ରଥନ — Stringing together (as beads).

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୋଛା (ଦେଖ) - Gochhā (See)