ଘଗ୍ରି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘଗ୍ରି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(file)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଗଗରୀ. ତୁଳ. ହିନ୍ଦୀ - ଗଗ୍ରୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଠିଆ; କଳସ —An earthen pitcher.