ଘଡ଼୍ଘିଡ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘଡ଼୍ଘିଡ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଘିଡ଼୍ଘିଡ଼େଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଶକଟାଦି କର୍କଶ ବସ୍ତୁ ଦ୍ରୁତବେଗରେ ଟାଣ ଭୂଇଁରେ ଗଡ଼ି ଯିବା —(a cart) To roll with a rattling sound. on hard stony ground.