ଘନପାଷଣ୍ଡ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘନପାଷଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଂ. (ଘନ=ମେଘ+ପାଷାଣ୍ଡ=ମତ୍ତ; ଯେ ମେଘାଗମରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚେ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୟୂର —Pecock (M.W.).