ଘନବୀଥି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘନବୀଥି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ସ୍ତ୍ରୀ (୬ଷ୍ଠୀ ତତ୍; ଘନ+ବୀଥି)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଘନବର୍ତ୍ମ (ଦେଖ) - — ୧. Ghanabartma (See)
୨. ମେଘମାଳା; ମେଘର ରେଖା — ୨. A line of clouds (M.W.)