ଘନାଚ୍ଛନ୍ନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଘନାଚ୍ଛନ୍ନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(file)


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (୩ୟା ତତ୍; ଘନ+ଆଚ୍ଛନ୍ନ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ମେଘଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା; ମେଘୁଆ (ପାଗ) —୧. Overcloudly (weather).
୨. ନିବିଡ଼ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ — ୨. Thickly covered or overlaid.