ଚଉକୋଣି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉକୋଣି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚତୁଷ୍ପୋଣ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚଉକୋଣା (ଦେଖ) - Chaukoṇā (See)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚଉକନି (ଦେଖ) - Chaukani (See)