ଚଉଠେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚଉଠେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - ଓ ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାତ୍ର — One fourth only.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚଉଠୀ (ଦେଖ) - Chauṭhī (See)