ଚକରେ ଗଢ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚକରେ ଗଢ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚକରେ ଗଢ଼ିବା କ୍ରିୟାର ଣିଜନ୍ତ ରୂପ — Causative of Chakaregaṟḍ̠ẖibā