ଚକୁଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚକୁଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଚକୋଈ—ସ୍ତ୍ରୀ) 

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଚକୋଆ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚକ୍ରାହ; ପ୍ରାକୃତ. ଚକାଓ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚକ୍ରବାକ ପକ୍ଷୀ; ରଥାଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ — The ruddy sheldrake (male); the Brahmine duck (male).