ଚକୁଲି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଚକୁଲି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଚକୁଳି ପିଠା —Thin roll of cakes prepared from rice paste.