ଛଇଲ୍ ଯିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛଇଲ୍ ଯିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଛଇଲ୍ ହେବା, ଛଇଲ୍ ହୋଇଯିବା, ଛଇଲିଯିବା, ଛଇଲେଇବାଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ଜଳ) ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା — To be diffused; to spread over on all sides.