ଛକୋଣି

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଛକୋଣି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଛକୋଣିଆଁ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଷଟ୍+କୋଣ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଛଅକୋଣବିଶିଷ୍ଟ (କ୍ଷେତ୍ର) —Hexagonal (figure).

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଛଅକୋଣିଆବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର — Hexagon.