ଛତିଆ ଧରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତିଆ ଧରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଛତିଆ ମାରିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ବହୁକାଳ ଆବଦ୍ଧ ବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥ)— ଫିମ୍ପି ଯୁକ୍ତ ବସିବା; ମଳଯୁକ୍ତ ହେବା — To become rusted, mildewed or sordid.