ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

(ସୈନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ) ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ଏଣେତେଣେ ପଳାଇବା — To be put to rout; to flee from the battle-field (said of a defeated army).