ଜଉମୁଦ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଉମୁଦ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଜଉମୋହର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -(ସଂସ୍କୃତ - ଜତୁ ଓ ମୁଦ୍ରା)[ସମ୍ପାଦନା]

ପତ୍ରାଦି ବନ୍ଦ କରି ତାହା ଉପରେ ଲାଖ ଦିଆଯାଇ ତହି ଉପରେ ବସାଯିବା ମୋହର —Sealing letters etc with lac; wax seal.