ଜଗୁଆଳି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଗୁଆଳି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ପହରାବାଲା — ୧. Guard; watchman.

ଗୋଡ଼ ମୁଦି ଅଗୁଆଳି, କଥାଏ ଦି କଷା କହିଦିଅନ୍ତ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗୁଆଳି—ଢ଼ଗ

୨. ଗୋରୁ ରଖୁଆଳ — ୨. Herdsman; a keeper of cattle etc.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଞ୍ଜାମ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗଞ୍ଜାମର ଶୂଦ୍ର ଜାତିବିଶେଷ — A caste of ṡūras in the district of Ganjam.