ଜଗ୍ଜଗା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଗ୍ଜଗା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚାକଚକ୍ୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପୀତଳଆଦିର ଅତି ସରୁ ଓ ସାନ ପାତିଆ; ପନି —Spangle; bite of very thin metal.

[ ଦ୍ର—ଏତିର ଲମ୍ୱ ଓ ଗୋଲ ଟୁକୁରାମାନ କାଟି ତାଜିଆ ଓ ଦେବୀ ମେଢ଼ ଉପରେ ମଡ଼ାଯାଏ ]