ଜଡ଼ରୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜଡ଼ରୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆରମ୍ଭରୁ — ୧. From the beginning.

(ଯଥା—ଏ କଥା ତ ଜଡ଼ରୁ ବିଗଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାରିଲେ କଅଣ ହେବ ?)

୨. ଆଦୌ; ଜମାରୁ —୨. At all.

(ଯଥା—ମୁଁ ଏକଥା ଜଡ଼ରୁ ଜାଣେ ନାହିଁ)

୩. ମୂଳରୁ; ଚେରରୁ —୩. From the root.

(ଯଥା—ଏ ଗଛକୁ ଜଡ଼ରୁ ନ ମାଇଲେ ପୁଣି କୁଆ ଦେବା)