ଜୁଲାଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜୁଲାଇ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଇଂ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଇଂରାଜୀ ଗଣନାରେ ୭ମ ମାସ — Month of july.

(ଦ୍ର—ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଆଷାଢ଼—ଶ୍ରାବଣ)