ଜ୍ଞାତବ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାତବ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (କଚେରିଆ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଖବର; ସନ୍ଦେଶ — Information.

=== ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଜ୍ଞାତ)

୧. ଜ୍ଞାତ (ବିଷୟ) —୧. Known (thing)
୨. ଅବଗତ (ବ୍ୟକ୍ତି) —୨. Informed (person); knowing.