ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ସାଧିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ ସାଧିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • ରୋ.ଟ୍ରା. — Jn̄ātitwa sādhibā
  • ଆଇ.ପି.ଏ. — ɟˈɔ hˈʌlˈʌntɔ ˈiŋɔ̃ ˈakaɾ tˈɔ hɾˌɔʃʃoˈikaɾ tˈɔ hˈʌlˈʌntɔ lˈetəbˈiːʃˈatoˈekˈo ʃˈadʰibˌa


ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

ଭଗାରିଙ୍କ ପରି ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବା — To do or hatch mischief as a jealous kinsman.