ଜ୍ଞାନତଃ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାନତଃ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - କ୍ରି.ବିଶେଷଣ - (ଜ୍ଞାନ+ତସ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଜାଣି ଶୁଣି — Knowingly; wittingly; wilfully; with eyes wide open.