ଜ୍ଞାନବନ୍ତା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାନବନ୍ତା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - (ପଦ୍ୟ)ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଜ୍ଞାନବତ୍)[ସମ୍ପାଦନା]

ଜ୍ଞାନବାନ୍ (ଦେଖ) - Jn̄ānabān (See)

ଏହି ସକାଶରୁଟି କୁମାରଙ୍କ ପିତା ବୋଲୁଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦେ ଯେ ଅତି ଜ୍ଞାନବନ୍ତା—କୃଷ୍ଣସିଂହ, ମହାଭାରତ. ବନ