ଜ୍ଞାନମଞ୍ଜି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାନମଞ୍ଜି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ବ୍ୟଙ୍ଗ; ଯାହା ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଲାଭ ହୁଏ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଭାତ, ଚାଉଳ, ଧାନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ — Food-grains, such as rice, paddy etc.