ଜ୍ଞାନ ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାନ ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଜଣାଯିବା — ୧. Seeming appearing.
୨. ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା — ୨. Becoming conscious.
୩. (ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ) ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହେବା; ପ୍ରଥମ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା — ୩. Attainment of the age of discretion or maturity; stepping into adolescence.