ଜ୍ଞାପି (ଧାତୁ)

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଜ୍ଞାପି (ଧାତୁ)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - (ଜ୍ଞା ଧାତୁ+ଣିଚ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଜଣାଇବା — ୧. To cause to know.
୨. ଏତଲା ଦେବା — ୨. To inform; to bring to the notice of.