ଝକ୍ଝକିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝକ୍ଝକିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଝକଝକୀ, ଝକଝକେଈସ୍ତ୍ରୀ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - ପୁଲିଙ୍ଗ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କଳିହୁଡ଼ା — ୪. Wrangling; quarrelsome.
୨. ଯେ ଦରଦାମରେ ବହୁତ ଓଜନ ଆପତ୍ତି କରେ ୨. Higgling and haggling.

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଚକଧାତୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଝଟକୁଥିବା — Glittering.