ଝଡ଼ାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଡ଼ାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଝାଡ଼ିବାର ଣିଜନ୍ତରୂପ — ୧. Causative of Jhāṟḍ̠ibā

ଝଡ଼ାଇଲା ଭଡ଼ିଣ ପଡ଼ିଥିବା ଧୂଳି କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ବନ

୨. ଝଡ଼ିବାର ଣିଜନ୍ତ ରୂପ — ୨. Causative of Jhaṟḍ̠ibā.

ପୁଷା ପୁରୋଡ଼ାଶ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଠି ମାଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ଝଡ଼ାଇଲେ କୃଷ୍ଣସିଂହ. ମହାଭାରତ. ଦ୍ରୋଣ