ଝମ୍ପାଶୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝମ୍ପାଶୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଝମ୍ପ+ଅଶ ଧାତୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା+ଇନ୍; ୧ମା.୧ବ. ଯେ ମାଛକୁ ଝାମ୍ପି କରି ଖାଏ)[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ — The king-fisher (bird)