ଝରଝରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝରଝରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଝର୍ଝରା (ଦେଖ) - Jharjharā (See)

ଜଗଝମ୍ପ, ଝରଝରା, ଦାମାମା, ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାଧାନାଥ. ମହାଯାତ୍ରା