ଝଲସାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଲସାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ଝଲସିବାର ଣିଜନ୍ତରୂପ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଈଷତ୍ ଦଗ୍ଧ କରିବା — ୧. To scorch; to singe.
୨. (ଆଖିକୁ) ଆଲୋକାଧିତଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ାଯୁକ୍ତ କରିବା — ୨. To dazzle (the eyes) with excessive light.