ଝଳାଳି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଳାଳି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଝଳାଝଳି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲୋକ; ଯେ ଅଳଙ୍କାରାଦି ଝାଳେ —One who solders.

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗୁଆ —The areca nut (Apte)