ଝଷ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଝଷ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଝଷ୍ ଧାତୁ+କର୍ମ. ଅ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ମାଛ; ମତ୍ସ୍ୟ —୧. Fish.

ଝଷମାନେ ତହିଁରେ ହୋଇଣ ଆକୁଳ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ମହାଭାରତ, ଆଦି

୨. ଗ୍ରୀଷ୍ମ; ତାପ —୨. Heat; warmth.


୩. ବନ —୩. Forest.
୪. ଜ୍ୟୋତିଷୋକ୍ତ ମାନ ରାଶି —୪. The zodiacal sing of Piscus.
୫. ଜ୍ୟୋତିଷୋକ୍ତ ମକର ରାଶି —୫. The zodiacal sing of Capricornus (Apte).
୬. ମରୁଭୂମି —୬. A desert (Apte).
୭. ଭୟଙ୍କର ଅରଣ୍ୟ —୭. A dreary forest (Apte).
୮. ମକର, ମଗର (ହିନ୍ଦୀ - ଶବ୍ଦସାଗର) — ୮. The seal; a marine animal.