ଟକ୍ଟକ୍ ସଡ଼୍ ସଡ଼୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟକ୍ଟକ୍ ସଡ଼୍ ସଡ଼୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ଅ.[ସମ୍ପାଦନା]

ପୂଜପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରଣ ବା ଘାଆ ଯୋଗୁଁ ଅନୂଭୂତ ତୀବ୍ର ବେଦନା —Smarting pain due to a boil or wound when filled up with undischarged pus; twitching pain.