ଟଙ୍କାଭଙ୍ଗେଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟଙ୍କାଭଙ୍ଗେଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଆପଣା ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବଦଳାଇ ତଦ୍ ବିନିମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମୁଦ୍ରା ଆଣିବା —To get the rupee changed into small coins.